An toàn lao động ngành công nghiệp dầu khí

An toàn lao động ngành công nghiệp dầu khí

Việt Nam có trữ lượng dầu khí vào loại trung bình, nhưng Việt Nam đã có tên trên bản đồ các nước sản xuất, xuất khẩu dầu khí toàn thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thăm dò, tìm kiếm trữ lượng và đưa vào khai thác nguồn tài nguyên quý giá này. Tuy nhiên, ngành dầu khí Việt Nam đang gặp phải những khó khăn trong công tác an toàn của hoạt động khai thác dầu khí trên biển.

Bên cạnh đó Ngành dầu khí Việt Nam đã và đang ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển trong công tác thăm dò và khai thác với những chính sách, quy chuẩn thực hiện chặt chẽ.

Tuy nhiên, các rủi ro trong hoạt động dầu khí biển như: cháy, nổ, mất kiểm soát giếng dầu, phun trào, tràn dầu, thảm họa từ tự nhiên… luôn là những mối nguy hiểm thường trực trong hoạt động khai thác dầu khí. Thực tế, ngành dầu khí của các nước trên thế giới và Việt Nam đã phải đối mặt với những sự cố dầu, khí phun như: Sự cố khí phun – ACTINA tại Việt Nam năm 1993.

Bồn rửa mắt khẩn cấp ngành dầu khí

Với số lượng công trình khai thác trên biển ngày càng gia tăng, do vậy công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn càng khó khăn hơn. Điều đáng lưu ý là do nhu cầu sản lượng, nhất là sản lượng khí đã tạo sức ép lên các nhà thầu thi công nên làm ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị.

Related Posts:

Bồn rửa mắt khẩn cấp trong nông nghiệp

Ở Việt Nam việc phun thuốc trừ sâu đã trở...

Bồn Rửa Mắt Khẩn Cấp Tại Đà Nẵng

Bồn rửa mắt có vai trò gì ? Bồn rửa...

Trạm rửa mắt khẩn cấp trong bệnh viện

Trạm rửa mắt khẩn cấp trong bệnh viện Ngành Y...