Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế

Tại sao Bồn rửa mắt khẩn cấp AXION là yếu tố quyết định sự an toàn của bạn?

Khi nào và ở đâu các trạm rửa mắt được yêu cầu trong như một thiết bị chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở? Đây là một trong những vấn đề thường xuyên hơn mà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải vật lộn. Có xu hướng đặt các trạm này gần như ở mọi nơi, nhưng trên thực tế không có nhiều địa điểm yêu cầu trạm rửa mắt khẩn cấp như người ta có thể nghĩ.

 

Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế

  Các trạm rửa mắt được yêu cầu được đặt ở bất cứ nơi nào có khả năng hóa chất ăn da hoặc ăn mòn có thể văng vào mắt của một cá nhân. Điều quan trọng cần lưu ý là máu và chất dịch cơ thể không được coi là ăn da hoặc ăn mòn. Cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng PPE như tấm chắn mặt, kính hoặc kính bảo hộ không thay thế cho việc một cơ sở không cần đến trạm rửa mắt.

Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế
<span style="font-size: 14pt;">Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế</span>

  Nơi đặt trạm rửa mắt khẩn cấp tốt nhất?

  Hầu hết các tổ chức kiểm định dựa trên quan điểm của họ về việc liệu trạm rửa mắt (hoặc vòi tắm khẩn cấp) có bắt buộc đối với quyết định của tổ chức chăm sóc sức khỏe để thực hiện đánh giá rủi ro hay không và dựa trên kết quả đánh giá đó. Các khu vực nơi công việc được thực hiện với hóa chất ăn mòn và ăn da không nhất thiết phải có trạm rửa mắt hoặc tắm khẩn cấp trừ khi hóa chất có thể văng vào mắt hoặc lên da. Một ngoại lệ là nếu một trạm rửa mắt là một phần của các yêu cầu quy định hoặc công nhận.

 

  Ví dụ: nếu một nhân viên dịch vụ môi trường mở một thùng chứa 1 chất tẩy rửa – chất lỏng được coi là ăn da hoặc ăn mòn và đặt ống hút cho máy trộn. Điều đó có thể không gây ra nhiều nguy cơ văng hóa chất. Và đánh giá rủi ro trên có thể nêu ra rằng một trạm rửa mắt không cần thiết.

 

Mặt khác, nếu đánh giá rủi ro xác định việc loại bỏ ống hút tạo thành nguy cơ văng, thì sẽ cần phải có trạm rửa mắt khẩn cấp. Tương tự như vậy, nếu nhân viên đổ hóa chất này từ thùng chứa ban đầu của nó vào thùng chứa khác, thì nguy cơ văng nước sẽ lớn hơn nhiều, và đánh giá rủi ro có thể sẽ yêu cầu trạm rửa mắt. Tất cả các đánh giá rủi ro được thực hiện với giả định rằng nhân viên sẽ không được đeo bất kỳ dụng cụ PPE nào. Mặc dù bảo vệ mắt, che chắn mặt, và găng tay và tạp dề phải được đeo trong quá trình sử dụng vật liệu ăn mòn hoặc ăn mòn.

Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế
<span style="font-size: 14pt;">Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế</span>

  Nếu không có hóa chất ăn mòn hoặc ăn da, không cần phải tiến hành đánh giá rủi ro và do đó không cần phải có trạm rửa mắt. Cho dù thuật ngữ ăn mòn trực tiếp và hay thuật ngữ ăn mòn có hại, được sử dụng để mô tả một hóa chất, tất cả đều giống nhau. Hoặc là sẽ gây ra một chấn thương.

 

Sử dụng vòi tắm khẩn cấp hay bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp kết hợp

  Nếu có khả năng một vật liệu ăn mòn hoặc ăn da có thể bị văng lên da, thì cần phải có vòi tắm khẩn cấp. Nhưng nếu đánh giá rủi ro xác định không có khả năng hóa chất bắn vào da thông qua sử dụng bình thường, thì sẽ không có yêu cầu vòi tắm khẩn cấp. Đánh giá rủi ro cũng nên xem xét sự cố tràn khẩn cấp là tốt. Cũng giống như các trạm rửa mắt, nếu các tiêu chuẩn quy định hoặc công nhận yêu cầu sự hiện diện của vòi sen khẩn cấp, bạn sẽ cần phải lắp đặt bất kể vật liệu ăn mòn hay ăn da có mặt hay không.

Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế
<span style="font-size: 14pt;">Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế</span>

  Không có sự thay thế khác

  Mặc dù các chai rửa mắt khẩn cấp cầm tay không bị cấm, nhưng chúng không thể thay thế cho trạm rửa mắt ANSI Z58.1-2014 đã được phê duyệt vì chúng không cung cấp chế độ sử dụng rảnh tay và không chảy nước liên tục trong 15 phút. Trên thực tế, chai rửa mắt bóp cầm tay là một vấn đề tiềm năng đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe vì chúng thường được đặt xung quanh khu vực có thể xảy ra nguy cơ. Nói cách khác, chúng được đặt ở những vị trí mà ai đó đã quyết định rằng có một số loại rủi ro văng và một chai xách tay sẽ được sử dụng. Điều này có thể dẫn đến giả định không chính xác rằng chai xách tay là một trạm rửa mắt được phê duyệt.

 

  Ngoài ra, chai rửa mắt cầm tay cần phải thay nước hai năm một lần. Việc này có thể bị bỏ qua và đôi khi dẫn đến việc rò rỉ.

 

  Hướng dẫn bắt buộc?     

  Tiêu chuẩn ANSI Z58.1-2014 cho các trạm rửa mắt khẩn cấp dựa trên các khuyến nghị từ các thư giải thích OSHA. OSHA yêu cầu chủ lao động cung cấp các phương tiện phù hợp để làm ướt mắt nhanh chóng hoặc rửa mắt và cơ thể khi nhân viên có thể tiếp xúc với các vật liệu ăn mòn gây thương tích. Các tiêu chuẩn ANSI trở thành các tiêu chuẩn OSHA bắt buộc chỉ khi chúng được OSHA chấp nhận. ANSI Z58.1 không có; tuy nhiên, nó cung cấp thông tin chi tiết về việc lắp đặt và vận hành thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp. Do đó, OSHA thường gọi các nhà tuyển dụng đến ANSI Z58.1 như một nguồn hướng dẫn để bảo vệ những nhân viên có thể tiếp xúc với các vật liệu ăn mòn gây thương tích. Các tổ chức kiểm định dường như đã chấp nhận ANSI Z58.1 là tiêu chuẩn tuân thủ.

 

Đánh giá đúng

  Tổ chức dự kiến ​​sẽ tiến hành đánh giá rủi ro (hoặc khảo sát) về các khu vực hoạt động và quy trình của cơ sở để xác định xem và nơi nào cần đến các trạm rửa mắt khẩn cấp. Nếu cơ sở đã xác định rằng cần có trạm rửa mắt, thì trạm đó cần tuân thủ ANSI Z58.1-2014, có các thông số kỹ thuật sau:

 

 1/ Chỉ cho phép các trạm rửa mắt có khả năng cung cấp dòng nước sạch, lưu chuyển với tốc độ 0,4 gallon mỗi phút ở mức 30 psi trong 15 phút. Một số trạm rửa mắt khép kín (bồn rửa mắt di động) cung cấp đúng yêu cầu về lưu lượng này, nhưng các trạm rửa mắt cố định thông thường được lắp đặt phổ biến hơn.

 

2/ Vòi phun của bồn rửa mắt khẩn cấp phải được gắn tối thiểu 33 inch và tối đa 45 inch so với sàn và tối thiểu 6 inch từ bất kỳ tường, cột hoặc rào chắn nào khác.

 

 3/ Việc kích hoạt trạm rửa mắt phải diễn ra trong vòng một giây hoặc ít hơn khi vận hành van điều khiển. Do đó, việc này thường loại bỏ các trạm rửa mắt gắn trên vòi đòi hỏi hoạt động của ba máy lọc để có được dòng nước cân bằng. Van điều khiển phải tự mở cho đến khi nó được tắt một cách có chủ ý.

 

 4/ Các trạm rửa mắt được phê duyệt bắt buộc phải được đặt trong vòng 10 giây (hoặc 55 feet) của mối nguy hiểm và đường dẫn đến trạm rửa mắt không được cản trở hoặc cản trở. Tiêu chuẩn ANSI Z58.1-2014 đã thay đổi (đối với hóa chất KHÔNG được coi là ăn mòn) để cho phép có một cửa trong đường dẫn đến trạm rửa mắt, với điều kiện cửa không thể bị khóa và cửa xoay về phía trạm rửa mắt.

 

5/ Mặc dù không có tiêu chuẩn nào cấm các chai rửa cá nhân nhỏ, bổ sung, nhưng chúng không thể đáp ứng các yêu cầu về tốc độ dòng chảy trong 15 phút, và do đó không thể thay thế cho trạm rửa mắt. Chúng có thể phục vụ như một dụng cụ trợ giúp bổ sung. Nhưng trạm rửa mắt cố định vẫn cần được đặt trong vòng 10 giây (hoặc 55 feet) của mối nguy hiểm. Sự hiện diện của các chai rửa cá nhân có thể cho thấy sự cần thiết của một trạm rửa mắt.

 

 6/ Nhiệt độ của nước phải ấm. Tiêu chuẩn ANSI định nghĩa nước ấm là từ 60 đến 100 độ F. Để đạt được phạm vi nhiệt độ này, tổ chức có thể phải lắp đặt van trộn. Một số tổ chức công nhận cho phép nhiệt độ nước nằm ngoài phạm vi này, với điều kiện đánh giá rủi ro được thực hiện bởi những cá nhân đủ điều kiện phân tích mối nguy và nhiệt độ của nước để xả nước vào mối nguy hiểm. Các cá nhân đủ điều kiện phải bao gồm một cá nhân được đào tạo lâm sàng hoặc y tế.

 

 7/ Cần kích hoạt hàng tuần các trạm rửa mắt cố định để loại bỏ bất kỳ trầm tích hoặc vi khuẩn. Không có thời gian quy định rằng nước phải chảy. Một cuộc kiểm tra hàng năm của trạm rửa mắt là cần thiết để xác định sự phù hợp với các yêu cầu lắp đặt được duy trì.

 

  Mẹo đánh giá sự tuân thủ

  Dưới đây là một số đề xuất về việc đánh giá các trạm rửa mắt khẩn cấp hiện tại của bạn để tuân thủ:

 

  – Trong môi trường chăm sóc sức khỏe, các trạm rửa mắt thường được tìm thấy nơi trộn hóa chất tẩy rửa (như khu vực vệ sinh); nơi hoạt động của nhà máy diễn ra; và trong nhà bếp, phòng máy phát điện, phòng nồi hơi, phòng lưu trữ dịch vụ môi trường cho máy chà sàn chạy bằng pin, giặt trong nhà, phòng pha trộn lọc máu và phòng thí nghiệm. Tìm hiểu xem một đánh giá rủi ro đã được thực hiện để xác định sự cần thiết của các trạm rửa mắt.

 

 – Tất cả các trạm rửa mắt cần thiết phải được vận hành trong một giây hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là loại gắn trên vòi cung cấp một dòng nước nóng và một dòng nước lạnh, sau đó xả vào trung tâm là không được phép.

 

 – Tiếp cận vào trạm rửa mắt khẩn cấp phải trong vòng 10 giây (hoặc 55 feet) về mối nguy hiểm. Cá nhân tìm kiếm trạm rửa mắt có thể đi qua một cửa để đến trạm rửa mắt, với điều kiện hóa chất KHÔNG bị ăn mòn và cửa có thể mở khóa và xoay về phía trạm rửa mắt.

 

 – Nếu một trạm rửa mắt được quan sát bên ngoài khu vực thường cần thiết, hãy hỏi nhân viên làm việc trong khu vực tại sao nó lại ở đó. Xem nếu họ đã thực hiện một đánh giá rủi ro đòi hỏi nó phải ở đó. Khuyên họ rằng nếu không có lý do chính đáng cho trạm rửa mắt ở đó, nó có thể được gỡ bỏ, điều này có thể giúp họ tiết kiệm thời gian và tài nguyên dành cho việc duy trì nó.

  

– Trạm rửa mắt có thể cần phải có van trộn để duy trì lưu lượng nước trong phạm vi 60 đến 100 độ F. Hỏi để xem đánh giá rủi ro để xác định xem có cần trộn van không.

 

– Mỗi trạm rửa mắt cố định cần được kiểm tra hàng tuần bằng cách chảy nước để làm sạch mọi chất cặn và vi khuẩn. Không có yêu cầu về thời gian nước phải chảy. Mỗi trạm rửa mắt phải được kiểm tra hàng năm để xác định xem trạm rửa mắt có còn phù hợp với các thông số lắp đặt hay không. Các bài kiểm tra hàng tuần và kiểm tra hàng năm phải được ghi lại.

 

 – Sự hiện diện của chai rửa mắt cho thấy ai đó trong tổ chức đã quyết định các chai là cần thiết. Điều tra và hỏi tại sao các chai ở đó. Xác định xem có cần phải có trạm rửa mắt cố định trong vòng 10 giây (hoặc 55 feet) của mối nguy hiểm được nhận biết hay không. Kiểm tra ngày hết hạn trên các chai.

 

 – Cuối cùng, luôn luôn kiểm tra với chính quyền và địa phương của bạn để xác định xem họ có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào không.

 


CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

» Tư vấn chọn Bồn rửa mắt khẩn cấp di động hay cố định?

» Cách sử dụng máy đo kiểm tra bồn rửa mắt khẩn cấp

» Sự khác biệt giữa Bồn rửa mắt khẩn cấp vòi sen (AXION) và vòi rửa mắt khác

Related Posts:

Giá bồn rửa mắt khẩn cấp bao nhiêu tiền, lắp đặt bồn rửa mắt tphcm

Giá bồn rửa mắt khẩn cấp bao nhiêu tiền, lắp đặt bồn rửa mắt tphcm

GIÁ BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP BAO NHIÊU TIỀN? LẮP...

Ứng dụng của bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp

Trong các ngành công nghiệp hiện nay, nhiều biện pháp...

Những điều cần biết về bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp

Những điều cần biết về bồn rửa mắt và tắm...