Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn

Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn

Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn

Cơ sở của bạn có cần thiết bị rửa khẩn cấp mới? Trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc để mua thiết bị mới, điều quan trọng là sản phẩm chính xác được tìm kiếm. 

 

Bồn rửa mắt khẩn cấp hay Bồn rửa mắt / rửa mặt khẩn cấp?

Có lẽ bạn làm việc tại một nhà máy hóa chất và nguy cơ hóa chất nguy hiểm bị văng vào vùng mặt là rất cao. Giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là Bồn rửa mắt / rửa mặt thay vì chỉ sử dụng vòi rửa mắt sẽ chỉ làm sạch mắt chứ không phải mặt. Tiếp cận hóa học có thể không chỉ gây hại cho vùng mắt, đó là lý do tại sao thiết bị rửa mắt / rửa mặt khẩn cấp là giải pháp tốt nhất.

Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn
Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn

 

Tham khảo các tiêu chuẩn, quy định về an toàn

Khi bạn đã xác định được loại thiết bị phù hợp để đầu tư, hãy tham khảo tiêu chuẩn ANSI Z58.1 để đào tạo, thử nghiệm, cài đặt, bảo trì, vị trí và sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tham khảo nhanh về những gì được mong đợi từ mỗi loại thiết bị khẩn cấp:

 

  • Bồn rửa mắt khẩn cấp : Hiệu quả đối với các chấn thương chỉ ảnh hưởng đến mắt. Phải có dòng chảy đồng thời, không bị gián đoạn và kiểm soát đến cả hai mắt.
  • Bồn rửa mắt / mặt khẩn cấp: Nguy cơ chấn thương bao gồm toàn bộ khuôn mặt cũng như mắt. Phải có một lượng nước đủ lớn để đến cả mắt và mặt.
  • Vòi sen tắm khẩn cấp : Được sử dụng khi một khu vực lớn hơn của cơ thể có nguy cơ bị thương. Nước phải bao phủ một phần lớn hơn của cơ thể và cũng có thể được sử dụng đồng thời với Vòi rửa mắt hoặc Bồn rửa mắt / mặt.
Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn
Sự phù hợp của thiết bị rửa khẩn cấp cho cơ sở của bạn

 


CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

» Tư vấn chọn Bồn rửa mắt khẩn cấp di động hay cố định?

» Mối nguy hại từ Bồn rửa mắt không được bảo trì

» Sự khác biệt giữa Bồn rửa mắt khẩn cấp vòi sen (AXION) và vòi rửa mắt khác

Related Posts: