Hot

Bình rửa mắt di động UK7601

– Dung tích: 12 lít, đủ nước để duy trì rửa mắt trong 15 phút.

– Vật liệu: PE (polyethylene).

– Có thể xách tay hoặc đẩy đi dễ dàng.

– Dùng tay đẩy để tạo áp lực phun nước.

– Sau khi sử dụng thêm nước và đẩy 50 lần bằng tay để đạt áp suất khí 2.5 Mpa.

– Thay đổi nước sạch mỗi 30 ngày.

– Sử dụng tốt trong môi trường hóa chất, nhà máy, công trường nơi cách xa nguồn nước.

Hotline: 0987.283.628  – 0909.870.528

Sàn phẩm liên quan