Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

Điều kiện môi trường cụ thể ở vùng khí hậu thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ chấn thương liên quan đến nhiệt độ lạnh. Các chấn thương này, bao gồm cả hạ thân nhiệt, có thể ảnh hưởng đến một người ngay cả khi nhiệt độ đất ở trên mức đóng băng hoặc nhiệt độ nước dưới 98,6 ° F / 37 ° C. 

 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

Nhiệt độ môi trường sử dụng thiết bị rửa khẩn cấp theo tiêu chuẩn

Trong khi tiêu chuẩn ANSI Z58.1 phác thảo nhiệt độ nước thích hợp trong phạm vi xác định từ 60 đến 100 ° F / 15,5 đến 37,77 ° C . Yêu cầu thời gian ngâm trong 15 phút đầy đủ, this article, mức thấp của phạm vi nhiệt độ được chấp nhận này có thể làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của hạ thân nhiệt, đặc biệt khi tiếp xúc kéo dài toàn bộ thời gian xả. 

 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

 

Thiết bị rửa khẩn cấp tại môi trường có nhiệt độ lạnh cần có rào chắn

Ngoài ra, ANSI Z58.1 Phụ lục B6 nêu rõ: Nhiệt độ môi trường lạnh hơn có thể cần có rào chắn để bảo vệ thêm. Áp dụng ngay cả khi nước được cung cấp trong phạm vi nhiệt độ quy định ANSI Z58.1. Bởi vì trong môi trường không có rào chắn, nguy cơ hạ thân nhiệt khá cao đối với các nạn nhân vừa được xả ướt tiếp xúc với không khí lạnh. Nhiệt độ nơi mất nhiệt cơ thể tăng cường bởi tác động của gió lạnh, thoát hơi nước with this site. Điều quan trọng là hệ thống tắm an toàn phù hợp được cung cấp để ngăn ngừa sự cố, trong đó hạ thân nhiệt có thể làm tăng thêm thương tích cho nạn nhân đang ở trong tình huống nguy hiểm.

 


CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

» Tư vấn chọn Bồn rửa mắt khẩn cấp di động hay cố định?

» Mối nguy hại từ Bồn rửa mắt không được bảo trì

» Sự khác biệt giữa Bồn rửa mắt khẩn cấp vòi sen (AXION) và vòi rửa mắt khác

Related Posts:

Tiêu chuẩn thiết bị rửa khẩn cấp │TOP 12 nguyên nhân giảm hiệu suấtTiêu chuẩn thiết bị rửa khẩn cấp │TOP 12 nguyên nhân giảm hiệu suất

TOP 12 nguyên nhân không tuân thủ tiêu chuẩn thiết bị rửa khẩn cấp

Có 2 loại không tuân thủ khi đề cập đến...

Yêu cầu nhiệt độ nước của bồn rửa mắt khẩn cấp

Việc sử dụng bồn rửa mắt khẩn cấp đòi hỏi người...

Dụng cụ hay thiết bị rửa mắt khẩn cấ

Bồn rửa mắt khẩn cấp Tech Safe nhập khẩu

Bồn rửa mắt khẩn cấp Tech Safe nhập khẩu Chúng tôi...