Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “ 1 thao tác” ?

Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “1 thao tác”?

Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “ 1 thao tác” ?

Các  tiêu chuẩn ANSI Z358.1 (Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ) yêu cầu kích hoạt đúng cách bồn rửa mắt khẩn cấp – trong đó mô tả một đơn vị được bật từ “tắt” sang “mở” – sẽ có một giây hoặc ít hơn. Yêu cầu này đã được tổ chức đúng kể từ khi khởi đầu của Tiêu chuẩn ANSI vào năm 1981 và trong suốt tất cả các phiên bản bao gồm 1990, 1998, 2004, 2009 và 2014. Mặc dù vậy, câu chuyện rằng bồn rửa mắt phải bật từ “tắt” sang “mở” trong một thao tác tiếp tục được chia sẻ không chính xác.

 

Yêu cầu các thiết bị rửa mắt khẩn cấp được kích hoạt trong vòng 1 giây

Để trích dẫn Tiêu chuẩn năm 2014: “Van bồn rửa mắt sẽ được kích hoạt đơn giản và sẽ chuyển từ chế độ “tắt” sang chế độ “mở” trong thời gian 1 giây hoặc ít hơn.”

 

Việc ngắt kết nối này trong nhận thức về yêu cầu kích hoạt đã xuất hiện đặc biệt liên quan đến việc bồn rửa mắt gắn vòi. Nơi người dùng cần phải bật nguồn nước và sau đó kích hoạt thiết bị, do đó cần kích hoạt trong hai thao tác.

 

Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “1 thao tác”?
Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “1 thao tác”?

 

Thiết bị hỗ trợ bồn rửa mắt khẩn cấp từ Haws

Cụ thể, bồn rửa mắt gắn thêm vòi Haws AXION eyePOD đã được chứng minh thông qua thử nghiệm rằng nó đáp ứng các chế độ khởi động trong một giây hoặc ít hơn yêu cầu kích hoạt.

 

Dễ dàng gắn vào các vòi tiêu chuẩn, AXION eyePOD cung cấp cho các văn phòng chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm, trường học và thậm chí các hộ gia đình với công nghệ rửa mắt đảo ngược nhất quán về mặt y tế.

 

Như được thấy dưới đây, một vòng quay đơn giản của thiết bị sẽ biến các khả năng của vòi bình thường thành một trạm rửa mắt tuân thủ ANSI đầy đủ chức năng.

 

Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “1 thao tác”?
Bồn rửa mắt khẩn cấp: Kích hoạt trong vòng “1 giây” hay “1 thao tác”?

 

Phản ứng về mặt y tế

Các dòng nước đảo ngược được cung cấp từ vòi gắn thêm nhẹ nhàng đẩy các chất gây ô nhiễm ra khỏi các tuyến và ống dẫn nhạy cảm bao quanh mắt. Phương pháp bảo vệ thêm vào các cơ quan có giá trị này giúp giảm chống lại chấn thương không cần thiết.


 

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

» Tư vấn chọn Bồn rửa mắt khẩn cấp di động hay cố định?

» Tuân thủ yêu cầu Trạm rửa mắt khẩn cấp đúng chuẩn y tế

» Sự khác biệt giữa Bồn rửa mắt khẩn cấp vòi sen (AXION) và vòi rửa mắt khác

Related Posts:

Quy trình kiểm tra bồn rửa mắt khẩn cấp

Việc bảo hộ an toàn lao động và sức khỏe...

Bồn rửa mắt khẩn cấp chân đứng

Bồn rửa mắt khẩn cấp chân đứng được dùng để...